Sabtu, 17 Desember 2016GURU DAN KARYAWAN SLB BAKTI PUTRA
TAHUN 2016

Carmiyati, S.Pd
Bendahara 1

Sunyata, S.Pd
Seksi Bimbingan dan Konseling

Nanik Winarsih, S.Pd
Bendahara 2

Agnes Rini Giastuti, SE
Ka TU (Tata Usaha)

Maridi, S.Pd
Humas

Setyawati Via Dolorosa, S.Pd
Seksi Kesiswaan (2)

Irfan Rizka Yanuari, S.PdKor
Seksi Kurikulum (2)

Imam Taufik
Karyawan/ Penjaga Sekolah/ Keamanan 

Suprihatin
Karyawan Tenaga Kebersihan

Ita Indriastuti, S.Pd.I
Seksi Perpustakaan

Zahrotul Mutoharoh, S.Pd.I
Seksi Kurikulum (1)

Dian Rudini Suhandanu, S.Pd
Humas

Sri Retnowati
Administrasi Tata Usaha

Nuri Afriana Fawaid, S.Pd
Seksi Perpustakaan (1)

Sukarni, S.Pd
Seksi Sarpras (2)

Winarti Linda Zabeth, S.Pd
Seksi Sarpras (1)